6944606687, 6947638793 Άδενδρο, Θεσσαλονίκη limnikg@yahoo.gr